Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Φιλολογικός ορισμός

Ως ποίημα κλειστοφοβικό
ορίζεται εκείνο το οποίο
δεν περιέχει μία έστω
λέξη απόδρασης:
τη λέξη αναχωρώ, ας πούμε, 
τη λέξη πόρτα, έξοδος
(ας είναι και κινδύνου)
τη λέξη ορίζοντας ή 
- φερ' ειπείν -
μίαν εκ των λέξεων
έρως
    μουσική
            θάνατος
                   ουρανός 


Ανδρέας Μιχαηλίδης
από τη συλλογή Το εργοτάξιο, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: