Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Αρμοί

Το κυριότερο είναι οι λέξεις
Μόνο μ' αυτές μπαίνεις και στέκεσαι στο ποίημα
Ερωτηματικά παύσεις εκπλήξεις και θαυμαστικά
Όλα μπορούν να περιέχονται στις λέξεις
Στο μέτρο πάντα που τοποθετούνται εκεί
Και πλέκονται σωστά στον στίχο
Γι' αυτό μπορεί και να παραληφθεί 
Κάθε σημείο στίξης και σημάδι υποταγής

Γιατί το ποίημα πάντα
Θέλει
Μπορεί 
Και δένεται στο αόρατο


 Ηλίας Κεφάλας
από τη συλλογή Λεζάντες για τ΄αόρατα, 2016
Ενότητα Περι-Γραφές

Δεν υπάρχουν σχόλια: