Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Αφιέρωση

Σε αυτούς που γνωρίζουν τη  μεγαλοσύνη τους μέσα
στη μικρότητά τους ή και τη μικρότητά τους μέσα 
στη μεγαλοσύνη τους.

Σε όσους έχουν υπερβεί την άγνοια της ύπαρξής τους
και προχωρούν συνειδητά στη βίωση της αληθινής
ύπαρξης μέσα στη ζωή

Στους απανταχού εραστές του Ωραίου
του Μεγάλου και του Αληθινού.
Στους συνειδητά εναρμονισμένους 
με τον εαυτό τους, τους άλλους
και το Σύμπαν.

Στους αληθινά εσωτερικά ελεύθερους
τους συνειδητά αγαπώντες τον εαυτό τους
και κατά προέκταση τους άλλους και τη Ζωή. 


Κατερίνα Κουτσογιαννοπούλου
από τη συλλογή Πτερόεντες εν τη Ερήμω, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: