Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Άτιτλο (Ήρθες Εσύ ...)


Ήρθες Εσύ
κι απέναντι μου στάθηκες

Πώς με θέλεις; ρώτησες.

Σε θέλω Αρχάγγελο με τη ρομφαία
με βλέμμα ανερμήνευτο
και ν' αντηχεί η φωνή σου
ως τους εφτά ουρανούς.

Πώς με θέλεις;
ξαναρώτησες.

Σε θέλω
να έχεις δεκατρία πρόσωπα
και σώμα διάφανο
που να αλλάζει σχήματα
και διαθέσεις
κατά τις διαθέσεις μου.

Πώς με θέλεις;
ρώτησες ξανά.

Σε θέλω ένα βιβλίο
με μαγικές
με μυστικές τις συνταγές
για φίλτρα
για δεσίματα
για μαγγανείες
και με τις τελευταίες σελίδες του λευκές
να γράψω τον επίλογο εγώ
μες σε βαθιά κραυγή αγωνίας
και την ψυχή μου άφαντη.

Καίτη Βασιλάκου
από τη συλλογή Νυχτώνει αργά, 2014
Ενότητα : Των ερώτων