Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Το ορατόριο των Χριστουγέννων - J. S. Bach

Για να απολαύσετε αυτό το video, απενεργοποιήστε πρώτα τη μουσική του ιστολογίου από το στοιχείο "music player" που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, πατώντας το κουμπί της ' παύσης' (ιι)Εισαγωγή

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

Celebrate, rejoice, rise up and praise the time,
glorify what the Highest has done today!
Abandon despair, banish laments,
sound forth full of delight and happiness!
Serve the Highest with glorious choruses,
let us honor the name of the Supreme Ruler!

Δεν υπάρχουν σχόλια: