Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Ερώτημα ρητορικό
Ποιο άνθος λογαριάζει περισσότερο;
Της ερημιάς
ή του ροδώνα;

Βασίλης Πανδής
από τη συλλογή Η συνάντηση, 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: