Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Άτιτλο (γιατί σε φαντάστηκα ...)


γιατί
σε φαντάστηκα
σαν μουσική
και αλήθεια ήσουν

Σπύρος Κατηφόρης
από τη συλλογή Ομίχλη από φωνές, 2014
Ενότητα : Αλληλογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: