Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Σιωπηλός μάρτυς

Matisse -Icarus

Δεν αντιστέκομαι
Δεν παραδίνομαι
Είμαι κιόλας νεκρός
σ' αυτό το πεδίο της μάχης
Κι οι λέξεις μου άτονες
χωρίς την ετυμολογία του ονείρου τους
κείτονται κάτω από μια φέτα φεγγαριού
προσμένοντας τα ρήματά τους να ξυπνήσουν
Όλα έχουν ειπωθεί
και τίποτα δεν έχουμε εννοήσει.

Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου
από τη συλλογή Η λίμνη των κύκλων, 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: