Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Συμβάσεις

Γιατί θα πρέπει
να ʼχουμε νέα;

Στα παλιά βρίσκεται η ουσία …

Γιατί θα πρέπει
να μιλάμε;
Στη σιγή βρίσκονται
οι ήχοι
οι πιο απαλοί
οι πιο βαθιοί
οι πιο ανταριασμένοι …

Χρηστίνα Γεωργιάδου
αδημοσίευτο

Δεν υπάρχουν σχόλια: