Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Προνομιούχος

Μεγάλη τύχη/ είπε ο ισοβίτης./ Εδώ είμαι ακόμα ζωντανός./ Μπορώ να γεύομαι το φως απ' τον φεγγίτη/ να εξομολογώ τους δεσμοφύλακες/ να καταστρώνω σχέδια διαφυγής/ ν' αποστραγγίζω τις αόρατες πληγές μου/ στο σκοτάδι.// ............................................................................ Απ' έξω ζούνε μόνο πεθαμένοι.// ......................................................................... Χάρης Μελιτάς// από τη συλλογή Τέσσερις ενοχές, 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: